ramka nawigacyjna

dr Marek Śmieja

Lista publikacji:

14.
Natural language processing methods in biological activity prediction, Proceedings of ECML PKDD Workshop on Machine Learning in Life Sciences (2016), 12
12.
Fast entropy clustering of sparse high dimensional binary data, Proceednigs of IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2016) (2016), 2397-2404
10.
Probability Index of Metric Correspondence as a measure of visualization reliability, Proceedings of ECML PKDD Workshop on Machine Learning in Life Sciences (2015), 16-27
9.
Spherical Wards clustering and generalized Voronoi diagrams, Proceeding of IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics vol. 36678 (2015), 10
3.
Renyi entropy dimension of the mixture of measures, Proceedings of Science and Information Conference (2014), 685-689
2.
Image segmentation with use of cross-entropy clustering, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 226 (2013), 403-409

export publikacji do excela

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

Tytuł Rola Rozpoczęcie Zakończenie
Rozwój metod uczenia maszynowego z zastosowaniem do przewidywania aktywności związków chemicznych kierownik 2015-02-25 2016-12-24
Klastrowanie w przestrzeniach metrycznych kierownik 2013-07-12 2015-07-11
Uogólnienie entropii i wymiaru entropijnego oraz ich zastosowania wykonawca 2011-12-08 2014-12-07