ramka nawigacyjna

Bartłomiej Bosek

Lista publikacji:

18.
14.
Online bipartite matching in offline time, (2014), "55th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, FOCS 2014, October 18-21, 2014, Philadelphia, PA, USA", Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
10.
High performance GPGPU based system for matching people in a live video feed, (2012), "Proceedings of 3rd International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IEEE-IPTA 2012)", Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
5.
The Sub-exponential Upper Bound for On-Line Chain Partitioning, (2010), "51th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, FOCS 2010, October 23-26, 2010, Las Vegas, Nevada, USA", Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
2.
On-line adaptive chain covering of upgrowing posets, Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science Proceedings vol. AF (2006), 37-48
1.
Variants of Online Chain Partition Problem of Posets, Electronic Notes in Theoretical Computer Science vol. 140 (2005), 3-13

export publikacji do excela

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

Tytuł Rola Rozpoczęcie Zakończenie
Nowe techniki dla algorytmów skojarzeniowych i przepływowych kierownik 2014-07-29 2017-07-28
Rozgrywane kolorowanie grafów i zbiorów częściowo uporządkowanych Wykonawca 2012-08-28 2015-05-27
Śledzenie poruszających się osób w monitorowanych strefach wykonawca 2010-09-17 2013-09-16
Algorytmy on-line i gry kombinatoryczne wykonawca 2010-04-14 2012-10-13