ramka nawigacyjna

Bartosz Zieliński

Lista publikacji:

15.
RoughCut-New Approach to Segment High-Resolution Images, Lecture Notes in Artificial Intelligence vol. 9693 (2016), 591-601
12.
A new approach to automatic continuous artery diameter measurement , Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems vol. 2 (2014), 247–251

export publikacji do excela

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

Tytuł Rola Rozpoczęcie Zakończenie
Detektory i deskryptory punktów charakterystycznych oparte na informacji topologicznej kierownik 2016-06-14 2019-06-13