ramka nawigacyjna

dr Wojciech Czarnecki

Lista publikacji:

21.
Learning to SMILE(S), International Conference on Learning Representations 2016 workshop (2016)
20.
Online Extreme Entropy Machines for Streams Classification and Active Learning, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 403 (2016), 371-381
11.
Adaptive Active Learning with Ensemble of Learners and Multiclass Problems, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 9119 (2015), 415 - 426
5.
Adaptive Active Learning as a Multi-armed Bandit Problem, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications vol. 263 (2014), 989-990

export publikacji do excela

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

Tytuł Rola Rozpoczęcie Zakończenie
Nowa strategia wyboru zapytań w aktywnym uczeniu modeli maszynowych kierownik 2014-04-01 2015-12-31