ramka nawigacyjna

Jacek Tabor

Jacek

Jednostki:
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Katedra Uczenia Maszynowego

Otwarcie: 2006-04-27 , Zakończenie: 2008-06-05

Otwarcie: 2013-05-23 , Zakończenie: 2015-07-17

Lista publikacji:

66.
Fast entropy clustering of sparse high dimensional binary data, Proceednigs of IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2016) (2016), 2397-2404
65.
Maximum Likelihood Estimation and Optimal Coordinates, International Conference on Systems Science, 2016 vol. Springer (2016), 3-13
63.
Online Extreme Entropy Machines for Streams Classification and Active Learning, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 403 (2016), 371-381
60.
Probability Index of Metric Correspondence as a measure of visualization reliability, Proceedings of ECML PKDD Workshop on Machine Learning in Life Sciences (2015), 16-27
56.
Spherical Wards clustering and generalized Voronoi diagrams, Proceeding of IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics vol. 36678 (2015), 10
44.
Renyi entropy dimension of the mixture of measures, Proceedings of Science and Information Conference (2014), 685-689
42.
Detection of elliptical shapes via cross-entropy clustering, Pattern Recognition and Image Analysis Lecture Notes in Computer Science vol. 7887 (2013), 656-663
41.
Mahalanobis distance-based algorithm for ellipse growing in iris preprocessing, Computer Information Systems and Industrial Management Lecture Notes in Computer Science vol. 8104 (2013), 158-167
40.
Weighted Approach to Projective Clustering, Computer Information Systems and Industrial Management Lecture Notes in Computer Science vol. 8104 (2013), 367-378
37.
Image segmentation with use of cross-entropy clustering, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 226 (2013), 403-409
36.
Detection of Disk-Like Particles in Electron Microscopy Images, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 226 (2013), 411-417
32.
Appendix A: Semi-Hyperbolicity: Estimations, vol. Random and Computational Dynamics 1 (2012), "Phil Diamond, Peter Kloeden, Victor Kozyakin, Alexei Pokrovskii, Semi-Hyperbolicity and Bi-Shadowing", American Institute of Mathematical Sciences
28.
A new algorithm for rotation detection in iris pattern recognition, Lecture Notes in Computer Science vol. Computer Information Systems and Industrial Management, Volume 7564/2012 (2012), 135-145
26.
Iris Pattern Recognition with a New Mathematical Model to its Rotation Detection, vol. 1 (2012), "Biometrics and Kansei Engineering", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
25.
Approximately Midconvex Functions, vol. Springer Optimization and Its Applications (2012), "Functional Equations in Mathematical Analysis", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
15.
Approximately midconvex functions, vol. International Series of Numerical Mathematics 157 (2009), "Inequalities and Applications", Birkhäuser
1.
Semi-hyperbolicity implies hyperbolicity in the linear case, Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica vol. 36 (1998), 121-126

export publikacji do excela

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)

Doktorant Otwarcie Zakończenie
Magdalena Wiercioch 2016-06-30
Łukasz Struski 2013-03-28
Wojciech Czarnecki 2014-06-26 2015-12-17
Krzysztof Misztal 2011-05-26 2015-04-30
Marek Śmieja 2013-06-27 2015-01-29
Przemysław Spurek 2012-05-31 2014-06-26
Łukasz Struski 2012-05-31 2014-01-30
Jakub Bielawski 2010-06-24 2013-04-25
Tomasz Kulaga 2009-06-25 2012-10-25

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

Recenzowany Jednostka Treść recenzji
Doktorat: Natalia Żelazna Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Doktorat: Krzysztof Wesołowski Instytut Matematyki

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

Tytuł Rola Rozpoczęcie Zakończenie
Teoria analizy niekompletnych danych kierownik 2016-07-13 2019-07-12
Paradygmat minimalizacji pamięci w klastrowaniu kierownik 2015-01-21 2017-07-26
Uogólnienie entropii i wymiaru entropijnego oraz ich zastosowania kierownik 2011-12-08 2014-12-07