ramka nawigacyjna

Piotr Zgliczyński

Lista publikacji:

19.
Fixed point results based on the Ważewski method, (2005), "Handbook of Topological Fixed Point Theory", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
4.
How to show an existence of homoclinic trajectories using topological tools?, (2000), " International Conference on Differential Equations, Vol. 1, 2 (Berlin, 1999),", World Scientific Publishing

export publikacji do excela

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)

Doktorant Otwarcie Zakończenie
Piotr Kamieński 2013-06-27
Aleksander Czechowski 2015-05-28 2016-06-30
Robert Szczelina 2013-06-27 2015-06-25
Wiesław Pałka 2012-06-28 2014-05-29
Jacek Cyranka 2011-03-31 2013-06-27
Mikołaj Zalewski 2007-06-28 2011-05-26
Zofia Mączyńska 2008-09-25 2011-04-28
Maciej Capiński 2003-05-15 2005-10-27
Tomasz Kapela 2005-06-23 2005-09-22

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

Recenzowany Jednostka Treść recenzji
Doktorat: Grzegorz Kosiorowski Instytut Matematyki
Doktorat: Paweł Dłotko Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Doktorat: Piotr Kościelniak Instytut Matematyki
Profesura: Jacek Tabor Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Doktorat: Paweł Jarczyk
Doktorat: Łukasz Struski Instytut Matematyki
Habilitacja: Marcin Mazur Instytut Matematyki
Doktorat: Joanna Jałmużna
Doktorat: Frank Weilandt Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

Tytuł Rola Rozpoczęcie Zakończenie
Metody geometryczne i ścisłanumeryka w dynamice układów hamiltonowskich kierownik 2016-07-07 2019-07-06
Metody topologiczne dla rozmaitości niezmienniczych kierownik 2010-03-24 2013-03-23