ramka nawigacyjna

Marian Mrozek

Lista publikacji:

36.
A Topological Method for Finding Invariant Sets of Continuous Systems, vol. Lecture Notes in Computer Science (2015), "Reachability Problems", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
32.
CAPD::RedHom v2 - Homology Software Based on Reduction Algorithms, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8592 (2014), 160-166
29.
Topological Dynamics: Rigorous Numerics via Cubical Homology, vol. 70 (2012), "Advances in Applied and Computational Topology: AMS Short Course Computational Topology", American Mathematical Society (AMS)
21.
Computing the cubical cohomology ring, Image A, Proceedings of the 3rd International Workshop on computational Topology in Image Context (2010), 137-142
13.
Homological Methods in Feature Extraction of Multidimensional Images, Proceedings of the 2009 2nd International Congress on Image and Signal Processing, IEEE (2009), 1061-1066
8.
The Conley index over the circle, J. Dynam. Differential Equations 12 (2000), no. 2, 385--409
6.
On time-duality of the Conley index, Results Math. 24 (1993), no. 1-2, 161--167
5.
4.
1.
On a generalization of the Conley index, Conley index theory (Warsaw, 1997), 157--171, Banach Center Publ., 47, Polish Acad. Sci., Warsaw, 1999

export publikacji do excela

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)

Doktorant Otwarcie Zakończenie
Andrzej Krajniak 2012-06-28
Piotr Brendel 2013-06-27 2017-01-26
Frank Weilandt 2013-09-26 2016-05-19
Grzegorz Jabłoński 2013-06-27 2015-11-26
Hubert Wagner 2012-10-25 2014-11-27
Mateusz Juda 2011-10-27 2013-03-28
Paweł Dłotko 2009-12-17 2012-01-26
Natalia Żelazna 2007-09-27 2010-09-30
Kinga Stolot 2001-05-31 2004-01-08

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

Recenzowany Jednostka Treść recenzji
Habilitacja: Daniel Wilczak Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Habilitacja: Andrzej Bielecki Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Doktorat: Zofia Mączyńska
Doktorat: Anna Gierzkiewicz-Pieniążek
Doktorat: Tomasz Kapela Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

Tytuł Rola Rozpoczęcie Zakończenie
Obliczeniowa dynamika topologiczna kierownik 2015-02-12 2020-02-11
Topologiczne systemy złożone kierownik 2013-03-13 2015-09-30
Topological complex systems kierownik 2012-09-14 2015-09-30
Algorytmy redukcji w obliczeniowej teorii homologii i kohomologii z zastosowaniami kierownik 2010-10-14 2012-03-29
Metody algorytmiczne w topologii obliczeniowej i obliczeniowej dynamice topologicznej kierownik 2010-09-23 2013-09-22