ramka nawigacyjna

Granty (realizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ od maja 2009 roku)Tytuł Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie
Synchronizacja automatów skończonych - teoria, algorytmy, narzędzia i zastosowania Adam Roman 2013-07-04 2017-07-03 Pokaż
Teoria ergodyczna i jej zastosowania w dynamice, arytmetyce i algebrze Dominik Kwietniak 2013-06-26 2018-06-25 Pokaż
Lokalizacja ekstremalnych w gładkich obszarach. Zastosowania w Dynamice Zaspolonej i problemie Nevanlinny-Picka Łukasz Kosiński 2013-06-26 2015-07-25 Pokaż
Teoria ergodyczna i jej zastosowania w dynamice, arytmetyce i algebrze 2013-06-26 2018-06-25 Pokaż
Układy niegładkie w matematycznej teorii zagadnień kontaktowych mechaniki Stanisław Migórski 2013-04-18 2018-04-17 Pokaż
Geometryczna teoria funkcji i jej zastosowania w dynamice operatorowej Sylwester Zając 2013-04-11 2015-08-10 Pokaż
Funkcje i metryki holomorficznie niezmiennicze w geometrycznej teorii funkcji Tomasz Warszawski 2013-04-11 2015-04-10 Pokaż
Inkluzje nieliniowe, nierówności hemiwariacyjne z zastosowaniami w mechanice kontaktowej Stanisław Migórski 2013-04-01 2016-03-31 Pokaż
Topologiczne systemy złożone Marian Mrozek 2013-03-13 2015-09-30 Pokaż
Teoretyczne i praktyczne aspekty obliczania homologii wielkich zbiorów danych Mateusz Juda 2013-02-28 2015-02-27 Pokaż
Rozgrywany podział grafów: strategie i algorytmy Bartosz Walczak 2012-09-19 2016-03-18 Pokaż
Kombinatoryka matroidów i kompleksów symplicjalnych Michał Lasoń 2012-09-18 2015-09-17 Pokaż
Topological complex systems Marian Mrozek 2012-09-14 2015-09-30 Pokaż
Kolorowanie z list on-line Piotr Micek 2012-08-28 2016-02-27 Pokaż
Rozgrywane kolorowanie grafów i zbiorów częściowo uporządkowanych Jarosław Grytczuk 2012-08-28 2015-05-27 Pokaż
Kody w Z^2: rozstrzygalność i algorytmy weryfikacji, własność defektu, gęstość asymptomatyczna, pokrycia, słabe kody Włodzimierz Moczurad 2012-08-28 2014-09-27 Pokaż
Geometryczne metody w analizie zespolonej Armen Edigarian 2012-08-06 2016-01-05 Pokaż
Efektywne techniki komunikacji wielowątkowej Robert Obryk 2012-06-06 2014-06-05 Pokaż
Wybarne klasy operatorów w przestrzeniach Hilberta F. H. Szafraniec 2012-05-18 2015-05-17 Pokaż
Topologiczne i ergodyczne własności układów dynamicznych z dodatnią entropią, shiftów rozmieszczeniowych oraz układów z uogólnioną własnością specyfikacji Dominik Kwietniak 2012-04-11 2014-04-10 Pokaż
Nierówności wielomianowe, funkcja ekstremalna i Twierdzenie Bernsteina-Walsha-Siciaka Rafał Pierzchała 2012-04-06 2014-04-05 Pokaż
Skręcenia krzywych hipereliptycznych i ich zastosowania do ciągów geometrycznych na krzywych Maciej Ulas 2012-04-04 2014-04-03 Pokaż
Analiza spektralna macierzy i jej zastosowania Michał Wojtylak 2012-04-02 2015-04-01 Pokaż
Nieliniowe inkluzje, nierówności hemiwariacyjne z zastosowaniami w mechanice kontaktowej Stanisław Migórski 2012-04-01 2016-03-31 Pokaż
Nieliniowe inkluzje, nierówności hemiwariacyjne z zastosowaniami w mechanice kontaktowej Stanisław Migórski 2012-04-01 2016-03-31 Pokaż
Osobliwości w zespolonej geometrii analitycznej Maciej Denkowski 2012-03-30 2014-03-29 Pokaż
Nieliniowe inkluzje, nierówności hemiwariacyjne z zastosowaniami w mechanice kontaktowej Stanisław Migórski 2012-01-01 2012-03-17 Pokaż
Zastosowania algebr flagowych w ekstremalnej teorii grafów Andrzej Grzesik 2011-12-30 2014-04-29 Pokaż
Metryczna teoria osobliwości i jej zastosowania Guillaume Valette 2011-12-30 2014-12-29 Pokaż
Ścisła numeryka oraz dowody wspierane komputerowo dla dysypatywnych równań rózniczkowych cząstkowych Jacek Cyranka 2011-12-14 2013-12-13 Pokaż
DMG-?- zastosowanie metod geometrii obliczenowej w analizie dynamiki bioloicznych systemów molekularnych Robert Szczelina 2011-12-14 2014-02-13 Pokaż
Odwzorowania ekstremalne w klasie obszarów Reinhardta Przemysław Kliś 2011-12-13 2012-12-12 Pokaż
Kolorowanie Thue'go w grach Michał Zmarz 2011-12-13 2013-12-12 Pokaż
Uogólnienie entropii i wymiaru entropijnego oraz ich zastosowania Jacek Tabor 2011-12-08 2014-12-07 Pokaż
DATALOG w Problemie Spełnialności Więzów Marcin Kozik 2011-12-07 2015-06-06 Pokaż
Słabe rozwiązania równania Mone'a-Ampere na rozmaitościach Kahlerowskich i hemitowskich Sławomir Kołodziej 2011-12-06 2014-12-05 Pokaż
Cykle na zbiorach algebraicznych rzeczywistych Wojciech Kucharz 2011-12-01 2014-11-30 Pokaż
Algorytmiczny Lokalny Lemat Lovasza jako podwójne zliczanie Jakub Kozik 2011-12-01 2014-11-30 Pokaż
Model Hierarchicznego Klasyfikatora. Fuzja nauczania nadzorowanego i nadzorowanego podziału na podproblemy Igor Podolak 2011-06-27 2013-02-26 Pokaż
Rozproszone i równoległe algorytmy w Matematyce Obliczeniowej Daniel Wilczak 2011-06-19 2012-10-19 Pokaż
Multifalki o nośniku zwartym w przestrzeni <wzór> Wojciech Banaś 2011-05-26 2013-05-25 Pokaż
Selekcja zadań on-line Jarosław Grytczuk 2011-05-26 2013-05-25 Pokaż
Uproszczenie dowodu twierdzenia Generalized Banach Contraction Conjecture, jego uogólnienie oraz uzyskanie nowych rezultatów dotyczących odwzorowań alpha-nierozszerzających Grzegorz Lewicki 2011-05-26 2013-11-25 Pokaż
Nierówności hemiwariacyjne - asymptotyka rozwiązań i zastosowania Zdzisław Denkowski 2011-05-26 2014-08-25 Pokaż
Jedyność i silna jedyność rozszerzeń minimalnych Grzegorz Lewicki 2011-05-04 2012-05-03 Pokaż
Kolorowanie grafów reprezentowanych geometrycznie Jarosław Grytczuk 2011-02-14 2014-09-28 Pokaż
Skręcenia trójek krzywych hipereliptycznych Maciej Ulas 2011-01-01 2011-12-31 Pokaż
Deformacje rozmaitości algebraicznych ze specjalną strukturą pełnom. Michał Kapustka 2010-12-28 2011-12-31 Pokaż
Algorytmy redukcji w obliczeniowej teorii homologii i kohomologii z zastosowaniami Marian Mrozek 2010-10-14 2012-03-29 Pokaż
Metody algorytmiczne w topologii obliczeniowej i obliczeniowej dynamice topologicznej Marian Mrozek 2010-09-23 2013-09-22 Pokaż