ramka nawigacyjna

Wielowymiarowe nierówności wielomianowe poprzez teorię pluripotencjału, geometrię subanalityczną i algebry Banacha

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Wielowymiarowe nierówności wielomianowe poprzez teorię pluripotencjału, geometrię subanalityczną i algebry Banacha

Kierownik: Mirosław Baran

Rozpoczęcie: 2014-07-08

Zakończenie: 2017-07-07

Uwagi: Opus 6


Uczestnicy

Uczestnik Rola
Marta Kosek wykonawca
dr hab. Leokadia Białas-Cież wykonawca
Powrót