ramka nawigacyjna

Uogólnienia problemów rozpoznawania w klasach grafów reprezentowanych geometrycznie i za pomocą porządków

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Uogólnienia problemów rozpoznawania w klasach grafów reprezentowanych geometrycznie i za pomocą porządków

Kierownik: Tomasz Krawczyk

Rozpoczęcie: 2016-02-01

Zakończenie: 2018-01-31

Uwagi: Opus 9

Powrót