ramka nawigacyjna

Teoria algebraiczna dla CSP (złożoność obliczeniowa, aproksymacja i optymalizacja)

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Teoria algebraiczna dla CSP (złożoność obliczeniowa, aproksymacja i optymalizacja)

Kierownik: Marcin Kozik

Rozpoczęcie: 2015-02-18

Zakończenie: 2018-02-17

Uwagi: Opus 7

Powrót