ramka nawigacyjna

Granty (realizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ od maja 2009 roku)Tytuł Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie
Teoria analizy niekompletnych danych Jacek Tabor 2016-07-13 2019-07-12 Pokaż
Ergodyczne i topologiczne własności układów dynamicznych z uogólnioną specyfikacją Martha Łącka 2016-07-07 2018-07-06 Pokaż
Metody geometryczne i ścisła numeryka w dynamice układów hamiltonowskich Piotr Zgliczyński 2016-07-07 2019-07-06 Pokaż
Detektory i deskryptory punktów charakterystycznych oparte na informacji topologicznej Bartosz Zieliński 2016-06-14 2019-06-13 Pokaż
Budowanie algorytmów grupowania danych w oparciu o uogólnione rozkłady normalne oraz rozkłady nie gaussowskie Przemysław Spurek 2016-06-13 2019-06-12 Pokaż
Nieliniowe zagadnienia brzegowe Leszek Gasiński 2016-06-13 2019-06-12 Pokaż
Wymiar i reprezentacje częściowych porządków: złożoność obliczeniowa, ograniczenia i strukturalne własności Piotr Micek 2016-04-12 2020-04-11 Pokaż
Zastosowania teorii zbiorów subanalitycznych i definiowalnych do nierówności wielomianowych i aproksymacji wielomianowej Rafał Pierzchała 2016-03-01 2019-02-28 Pokaż
Wybrane zagadnienia z analizy wielu zmiennych zespolonych Włodzimierz Zwonek 2016-02-15 2019-02-14 Pokaż
Algorytmiczne aspekty synchronizacji Adam Roman 2016-02-02 2019-02-01 Pokaż
Uogólnienia problemów rozpoznawania w klasach grafów reprezentowanych geometrycznie i za pomocą porządków Tomasz Krawczyk 2016-02-01 2018-01-31 Pokaż
Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne Bartosz Walczak 2016-01-28 2019-01-27 Pokaż
Rzadka reprezentacja słów wzbogacona o różnorodne źródła Stanisław Jastrzębski 2015-09-21 2018-09-20 Pokaż
Kompakty Banacha-Mazura Tomasz Kobos 2015-07-20 2017-07-19 Pokaż
Przestrzenie Dirichleta oraz problem Nevanlinny-Picka a metody geometrycznej Teorii Funkcji Łukasz Kosiński 2015-07-16 2017-07-15 Pokaż
Nowe trendy w rzeczywistej geometrii algebraicznej Wojciech Kucharz 2015-07-08 2017-07-07 Pokaż
Równania diofantyczne o zmiennych rozdzielonych: równe wartości czwórmianów i iloczyny wartości funkcji kwadratowej Maciej Gawron 2015-03-03 2017-03-02 Pokaż
Rozwój metod uczenia maszynowego z zastosowaniem do przewidywania aktywności związków chemicznych Marek Śmieja 2015-02-25 2016-12-24 Pokaż
Teoria algebraiczna dla CSP (złożoność obliczeniowa, aproksymacja i optymalizacja) Marcin Kozik 2015-02-18 2018-02-17 Pokaż
Model obliczeniowy trajektorii 2D i 3D oparty na uogólnieniu problemu Zermelo w nawigacyjnych Systemach Informacji Przestrzennej Piotr Kopacz 2015-02-18 2017-02-17 Pokaż
Obliczeniowa dynamika topologiczna Marian Mrozek 2015-02-12 2020-02-11 Pokaż
Niezmienniki numeryczne i strukturalne w algebrze, logice i problemach spełnialności więzów Paweł Idziak 2015-02-12 2020-02-11 Pokaż
Geometria rozmaitości Calabi-Yau i wiązek Grassmanna Sławomir Cynk 2015-02-02 2018-02-01 Pokaż
Geometria zbiorów i odwzorowań z osobliwościami Guillaume Valette 2015-01-27 2018-01-26 Pokaż
Paradygmat minimalizacji pamięci w klastrowaniu Jacek Tabor 2015-01-21 2017-07-26 Pokaż
Algorytmy przydziału zadań do zasobów w warunkach niepelnej informacji Grzegorz Guśpiel 2014-09-03 2018-09-02 Pokaż
Odległości holomorficznie niezmiennicze w specjalnych klasach obszarów Maria Trybuła 2014-08-22 2016-02-21 Pokaż
Geometria struktur statycznych Barbara Opozda 2014-08-21 2017-08-20 Pokaż
Nowe techniki dla algorytmów skojarzeniowych i przepływowych Bartłomiej Bosek 2014-07-29 2017-07-28 Pokaż
Metody rzeczywiste dla zespolonych nieliniowych równań eliptycznych i vice versa Sławomir Dinew 2014-07-16 2016-07-15 Pokaż
Asymptotyczne metody w rachunku lambda i logice kombinatorycznej Marek Zaionc 2014-07-16 2017-07-15 Pokaż
Nowy algorytm dla problemu skladania genomu de novo oparty o strategię UCT (Upper Confidence Bounds applied to Trees) Ewa Matczyńska 2014-07-15 2017-01-14 Pokaż
Operatory w przestrzeniach Hilberta - teoria i zastosowania Jan Stochel 2014-07-08 2017-07-07 Pokaż
Wielowymiarowe nierówności wielomianowe poprzez teorię pluripotencjału, geometrię subanalityczną i algebry Banacha Mirosław Baran 2014-07-08 2017-07-07 Pokaż
Kolonoskopia -Innowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizacje procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagające badania kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalność stanów przedrakowych nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansowania Marek Zaionc 2014-07-01 2017-12-31 Pokaż
Rozmaitości o trywialnej pierwszej klasie Cherna Michał Kapustka 2014-05-14 2019-05-13 Pokaż
Zbieżność markowowskich procesów optymalizacyjnych Dawid Tarłowski 2014-05-06 2016-09-05 Pokaż
Teoria pluripotencjału i dbar Zbigniew Błocki 2014-04-14 2017-04-13 Pokaż
Lorentzowskie Działanie Spektralne Michał Eckstein 2014-04-01 2015-03-31 Pokaż
Algorytmy obliczania homologii persystentnych dla odwzorowań Grzegorz Jabłoński 2014-04-01 2016-03-31 Pokaż
Nowa strategia wyboru zapytań w aktywnym uczeniu modeli maszynowych Wojciech Czarnecki 2014-04-01 2015-12-31 Pokaż
Osobliwości rodzin i ich asymptotyka oraz zagadnienia aproksymacyjne z zastosowaniami nierówności Łojasiewicza Maciej Denkowski 2014-03-01 2015-02-28 Pokaż
Środek ciężkości pamięci Przemysław Spurek 2014-02-24 2016-08-23 Pokaż
Zastosowanie algebr flagowych w ekstremalnej teorii grafów Andrzej Grzesik 2013-10-01 2014-09-30 Pokaż
Równanie typu hesjanowego w geometrii zespolonej Sławomir Kołodziej 2013-09-17 2018-09-16 Pokaż
Perspektywa dziwaczna w Polsce. Próba skompletowania i usystematyzowania informacji oraz materiałów dotyczących zainteresowania rzutem anamorficznym na terenie Polski Ada Pałka 2013-08-28 2016-08-27 Pokaż
Współpraca z Uniwersytetem w Tuluzie w zakresie Analizy Zespolonej Włodzimierz Zwonek 2013-08-28 2014-11-27 Pokaż
Entorpia odwzorowań przestrzeni niezwartych, dzialań grup soficznych oraz pseudogrup holonomii foliacji Martha Łącka 2013-07-16 2015-07-15 Pokaż
Klastrowanie w przestrzeniach metrycznych Marek Śmieja 2013-07-12 2015-07-11 Pokaż
Rownoległe algorytmy grafowe i ich implementacja na GPU Adam Polak 2013-07-04 2017-07-03 Pokaż